Featured

Behandling af kalveknæ også kaldet genu valgum

Børn er født naturligt med skæve ben. Ved mange børn bliver det tydeligt når de begynder at gå at de er hjulbenede. Dette er helt normalt op til ca. 2 års alderen. Ved nogle børn er det svært at se. Hos andre er det mere tydeligt. Som børneortopædkirurger er vi som regel rolige, hvis det er symmetrisk, dvs begge ben er lige skæve.

Mange børn udvikler efter 2 års alderen kalveknæethed. Det kalder vi genu valgum. Når barnet står med samlede ben vil indersiden af knæene nå hinanden. Derimod vil der være afstand mellem ankelleddene. For de fleste børn er der tale om en helt normal udviklingsmæssig tilstand, som forsvinder med tiden.

Hos nogle børn forsvinder tilstanden ikke af sig selv. Det kan også komme tilbage igen når barnet bliver større. Hvis børn er meget kalveknæede og/eller har smerter ser vi det nogle gange an hvis de har meget vækst tilbage. Hvis der ikke er udsigt til at tilstanden går væk af sig selv, er det muligt at behandle med en lille operation. Her går vi ind og bremser væksten på indersiden af knæleddet. På den måde vokser barnets ben sig lige igen på omkring et års tid. Hos nogle børn går det hurtigere og hos andre tager det længere tid. Det er vigtigt at behandlingen ikke startes for sent, da vi så risikerer at barnet ikke har tilstrækkelig restvækst til at korrigere tilstanden. Behandlingen kaldes med et fagudtryk hemiepifysiodese eller mere popoulært på engelsk guided growth. Der er tale om et mindre dagkirurgisk indgreb, og barnet må støtte på benet igen med det samme. Ved operationen indsættes en lille metalskinne, der fikseres med små skruer på hver siden af knoglens vækstzone. Når vi fjerner skinnen igen vokser knoglen videre.

Herunder ses røntgen billeder før og efter behandlingen.

 

 

To Top