Featured

Ny publikation: Lårbensbrud hos børn

Jeg har sammen med kollegaer skrevet en artikel til ugeskrift for læger omkring behandlingen af lårbensbrud hos børn. Lårbensbrud er i virkeligheden en lidt sjælden skade hos børn. Et lårbensbrud kaldes også femurfraktur. Behandlingen afhænger meget af barnets alder. Hos nyfødte kan det være en fødselsskade og tilstanden kræver...

Read More
Featured

Behandling af hofteepifysiolyse

Når mistanken om hofteepifysiolyse opstår skal der tages røntgenbilleder hurtigst muligt. I Danmark er behandlingen af hofteepifysiolyse centraliseret til universitetshospitalerne. Behandlingen har tidligere primært bestået i at stabilisere hofteledhovedet med en skrue. På den måde forhindres yderligere afglidning, og smerterne vil normalt forsvinde. Ved ustabile hofteepifysiolyser har man førhen...

Read More
Featured

Forskel i hudfolder og hoftedysplasi

Mange sundhedsplejersker og praktiserende læger er opmærksomme på om børn har forskellige hudfolder på lårene. Men hvad er det egentligt vi er bange for når vi kigger efter forskelle i hudfolder? Fundet kan nemlig være et tegn på medfødt hofteskred. Men forskelle i hudfolder behøver bestemt ikke at være...

Read More
Featured

Hvordan opdages hoftedysplasi?

Ofte kommer mistanken om hoftedysplase når læger og jordemødre undersøger nyfødte eller ved screening (rutineundersøgelse med ultralydsscanning af hofteled) af nyfødte for hoftedysplasi. Alle nyfødte børn undersøges af læger og jordemødre. Hvis der er direkte løshed ved hofteled eller medfødt hofteledskred kan det konstateres ved en klinisk undersøgelse. Hvis hofteledhovedet...

Read More
Featured

Behandling af hoftedysplasi hos de mindste børn

Begrebet hoftedysplasi dækker over en tilstand, hvor hofteledskålen er mangelfuldt udviklet. Ofte er hofteskålen ikke tilstrækkeligt dyb, hvilket medfører, at hofteledshovedet ikke dækkes ordentligt af skålen. Der kan også være mangelfuld udvikling af hofteledshovedet. Internationalt benævnes denne tilstand developmental dysplasia of the hip (DDH). Piger rammes hyppigere end drenge,...

Read More
Featured

Underarmsbrud hos børn – opereres for mange i dag?

Rigtig mange børn kommer til skade i dagligdagen eller under aktiviteter. I dag er der heldigvis tiltag på legepladser, i skoler og i fritiden som forsøger at begrænse ulykker og skader på børn. Det er dog urealistisk helt at undgå skader der ender med knoglebrud. Særligt populære aktiviteter som...

Read More

Ny publikation; om behandling af skader i hofteleddet efter traumatisk hofteskred hos børn

Sammen med to kollegaer fra Ortopædkirurgi, Aarhus Universitetshospital (AUH) har jeg netop skrevet til ugeskrift for læger omkring behandlingen af en sjælden skade hos børn. Vi beskriver skaderne hos to store drenge som var udsat for ulykker i forbindelse med motocross kørsel. Begge drenge havde ledskred i hoften i...

Read More
To Top