Featured

Hvad er hofteepifysiolyse

Lidt større børn i alderen 8 – 16 (i meget sjældne tilfælde yngre) kan rammes af tilstanden hofteepifysiolyse. I Danmark rammes op mod 30 børn om året af hofteepifysiolyse eller SCFE (Slipped Capital Femoral Epiphysis) som det kaldes på engelsk. Der er normalt ikke tale om en egentlig skade, men derimod en tilstand der udvikles over tid hvor hofteledhovedet glider fra lårbenshalsen. Epifysiolyse betyder at der sker en form for separation (dvs skred) igennem vækstzonen mellem hofteledhovedet og lårbenshalsen. Vækstzonen er det område hvor barnets knogler vokser. Hofteepifysiolyse kan også sammenlignes med en softice, som glider af vaflen.

Tegningen herover skal forsøge at give et overblik over tilstanden og behandlingen. Det er dog en forsimplet tegning, og det vil jeg uddybe herunder.

Det er korrekt at hofteepifysiolyse oftest rammer overvægtige børn, men i en del tilfælde opstår det også hos normalvægtige og sportsaktive børn. Ofte stilles diagnosen meget forsinket. Det kan være vanskeligt for de praktiserende læger og fysioterapeuter som møder barnet først at finde årsagen til smerterne. Dels er det meget almindeligt med smerter i underbenene børn og unge. Derudover fornemmer mange børn med hofteepifysiolyse at smerterne sidder i knæregionen. Samlet set kan det derfor være vanskeligt at få mistanken om hofteepifysiolyse. 

Ved klinisk undersøgelse er der ofte haltende gang, udaddrejning af benet samt benlængdeforskel. Kan barnet støtte på benet vil der ofte være tale om en stabil tilstand. Er barnet meget smertepåvirket og ikke i stand til at støtte på benet vil afglidningen ofte være ustabil med større risiko for følgeskader på blodforsyningen til hofteledhovedet.

Når mistanken om hofteepifysiolyse opstår skal der tages røntgenbilleder hurtigst muligt. Videre behandling foregår ved børneortopædkirurgisk specialafdeling.

To Top