Featured

Hvordan opdages hoftedysplasi?

Ofte kommer mistanken om hoftedysplase når læger og jordemødre undersøger nyfødte eller ved screening (rutineundersøgelse med ultralydsscanning af hofteled) af nyfødte for hoftedysplasi.

Alle nyfødte børn undersøges af læger og jordemødre. Hvis der er direkte løshed ved hofteled eller medfødt hofteledskred kan det konstateres ved en klinisk undersøgelse. Hvis hofteledhovedet ikke er på plads i hofteskålen kan det ved undersøgelsen ofte fornemmes at det kommer på plads igen. Denne undersøgelse kaldes Ortolanis test. Det omvendte sker når undersøgeren kan mærke at hofteledhovedet kan presses ud af hofteskålen. Man kalder det for Barlows manøvre. Disse undersøgelser medfører ikke smerter for barnet, og man kan normalt kun udføre disse undersøgelser op til barnet er cirka 8-10 uger gammelt. Da det kræver erfaring at vurdere hofteleddene med klinisk undersøgelse, vil mistanke om hoftedysplasi altid medføre at børn op til cirka 6 måneder henvises til ultralydsscanning. Børn ældre end 6 måneder bør få foretaget røntgenbilleder i stedet for ultralydsscanning.

I danmark screener vi ikke alle børn for hoftedysplasi. Vi har det der kaldes selektiv screening hvor nogle udvalgte grupper af børn undersøges mere grundigt med ultralydsscanning af hofteleddene. Der kan være mindre forskelle i screeningsprogrammerne rundt omkring i landet. Der er dog særligt fokus på at undersøge børn med risikofaktorerne tvillingegraviditeter, sædefødsel og familiær disposition.

To Top