Featured

Hvordan vokser børns knogler?

Børns knogler vokser ved processer hvor specialiserede bruskceller
deler sig og efterfølgende omdannes til knoglevæv ved en
mineralisering process. Dem vi kalder rørknogler (fx lårben og
skinneben) har specialiserede vækstzoner i hver ende. Da vækstzonerne
består af bruskvæv kan de derfor ikke ses på røntgenbilleder.
Vækstzonerne viser sig som “streger” eller områder uden forkalkning og
er således helt normale på røntgenbilleder af børns knogler.

Det er i disse områder at knoglerne forlænges. Under normale forhold
vokser knoglerne lige hurtigt. Det er derfor vi normalt vil have
omtrent lige lange arme og ben både som børn og voksne. Særligt hvad
angår benene er det vigtigt at en eventuel forskel I længde ikke
bliver for stor. Brud og infektioner omkring vækstzonerne kan medføre
skader på cellerne og forstyrre væksten. Forstyrrelser af vækst kan
desuden føre til benlængdeforskel En benlængdeforskel over ca 2 cm hos
voksne kan nemlig medføre ryg, hofte og knæ problemer. Vores
behandlingsgrænse går derfor normalt ved en forventet forskel på
omkring 2 cm når barnet er udvokset. Vi bruger forskellige tabeller
til at beregne dette.

Skader eller forandringer omkring vækstzonerne kan også føre til at
knoglerne blive “skæve”. Det kalder vi også for vinkel fejlstillinger.
Det er vigtigt at skelne noget der er forkert – eller patologisk som
vi kalder det – fra det der er den naturlige udvikling af børns
knogler. Små børn op til ca 2 års alderen er ofte mere eller mindre
hjulbenede. Fra 2 års alderen bliver mange kalveknæede.

I løbet af nogle år udligner det sig normalt men for nogle børn udvikler der sig
en permanent kalveknæet (genu valgum) eller hjulbenethed (genu varum).
Vi har gode behandlingsmetoder til de problemer og det vil jeg skrive
mere om i et senere blogindlæg.

To Top