Generelt

OrtoKids er min private hjemmeside hvor jeg skriver om børn og ortopædkirurgi. Informationen er derfor generel og kan ikke erstatte informationsmateriale fra min arbejdsplads Aarhus Universitetshospital i Skejby. Nedenfor kan du læse mere om min baggrund.

Jeg har specialiseret mig i udredning og behandling af bevægeapparats sygdomme hos børn. Min baggrund er at jeg er speciallæge i ortopædisk kirurgi. Det er specialet der behandler voksne og børn for fx brud på knogler og sygdomme i muskler, sener og knogler (det vi kalder bevægeappatet).

Mine vigtigste uddannelser og ansættelser følger her;

2020: Overlæge ved Børnesektoren, Ortopædkirurgi ved Aarhus Universitetshospital

2015: Orlov til 1-årigt fellowship i børneortopædi i Sydney, Australien

2014: Speciallæge i ortopædkirurgi ved Aarhus Universitetshospital

2013: ph.d. grad ved Aarhus Universitet

2009: Hoveduddannelse i ortopædkirurgi (Holstebro / Aarhus)

2006: Læge ved Syddansk Universitet

Særlige specialistområder er;

Behandling af hoftedysplasi hos børn

Operationer for hofteepifysiolyse og andre hofteoperationer ved børn

Operationer for deformiteter med guided vækst og/eller opretningsoperationer

Behandling af knoglebrud ved børn med gipsbandagering eller operationer

Behandling af følger efter brud og infektioner i bevægeapparatet hos børn.

 

Ortopædi er en latinsk betegnelse der i virkeligheden betyder Orto = lige og pædi = barn. Begrebet blev oprindeligt brugt om læger der behandlede børn med fx skæve knogler, og hjalp børnene til at få rettet deformiteter op. Siden har ortopædien spredt sig over også at behandle sygdomme ved voksne mennesker i takt med at teknologien har gjort det muligt at foretage mere og mere komplicerede operationer på bevægeapparatet.

Tilbage står dog at ortopædi i sin oprindelse er opstået omkring behandling af børn med deformiteter. Derfor er børneortopædien i virkeligheden den oprindelige kerne af specialet. Betegnelsen OrtoKids er min fordanskede omformulering af betegnelsen ortopædi.

Det er som sagt en hjemmeside jeg har lavet for at skrive om mit fag – børneortopædien. Alt indhold er skrevet af mig personligt – med mindre andet fremgår – og kan således ikke erstatte officielt skriftligt materiale og vejledninger fra mine arbejdspladser (Aarhus Universitetshospital og Aleris-Hamlet Hospitaler).

Martin Gottliebsen

Faglig profil

Martin Gottliebsen er speciallæge i ortopædisk kirurgi med bred erfaring indenfor specialet. Det daglige arbejde som overlæge på et universitetshospital er fokuseret på at varetage børneortopædiske problemstillinger.Specialist erfaring indenfor dette område er opnået gennem arbejde som speciallæge ved Børnesektoren, Aarhus Universitetshospital og ved et 1 årigt klinisk fellowship i børneortopædi ved et stort børnehospital i Sydney, Australien.
To Top