Info vedrørende forskellige betalingsmåder

Skal du selv betale for ydelser herunder attester, foretages betalingen i forbindelse med din konsultation. Du kan også betale med MobilePay. Er du henvist af et forsikringsselskab eller pensionsselskab, klarer jeg betalingen direkte med dem, og du skal ikke foretage dig noget. Bemærk, at sundhedsydelser i Danmark ikke er momsbelagt.    
Alle private kontakter herunder konsultationer, informationsmateriale, attest og erklæringsarbejde bliver registreret i mit journalsystem. Du kan til enhver tid få udleveret en kopi af det journalmateriale jeg opbevarer på dig eller dit barn. Ved start af ethvert forløb vil jeg bede om dit eller jeres skriftlige tilsagn og anmoder hermed om adgang til alle relevante informationer om dine eller dit barns tidligere behandlinger, scanninger m.m. Derved kan jeg danne mig det fuldt overblik over det samlede patientforløb. Min journalføring følger Styrelsen for Patientsikkerheds forskrifter, og jeg er underlagt tilsyn herfra. Der kan bla blive tale om tilsyn af min journalføring.

Andre spørgsmål

Har du andre spørgsmål, som denne patientinformation ikke dækker, svarer jeg gerne på alle spørgsmål. Kontakt mig venligst på 81 75 75 58 (hvis du sender sms beder jeg dig om at undlade at sende cpr nr med i beskeden) eller skriv på kontakt@ortokids.dk
Jeg kan modtage sikker email kommunikation på ovennævnte adresse.
To Top